نخ و نقشه دارچوبک (120در170 گره)

نخ و نقشه دارچوبک.اندازه این مدل از نخ و نقشه تقریبا نصف تشعیر است که از ملزومات اولیه تا ملزومات اصلی برای خلق هر نوع دکوراسیون سنتی و هنری.

زیرشاخه ها

 • طبیعت و زندگی انسانها

  نخ و نقشه دارچوبک - شرکت فرش دارکوب امروز میتوانید مناظر طبیعت مثل پاییز ، بهار ، تابستان را به راحتی به صورت دارچوبک در دکوراسیون منزل خود داشته باشید

 • نقاشی غیر ایرانی

  نخ و نقشه دارچوبک  - شرکت فرش دارکوب امروز میتوانید نقاشی های غیر ایرانی را به راحتی به صورت دارچوبک در دکوراسیون منزل خود داشته باشید.

 • نقاشیهای ایرانی

  نخ و نقشه دارچوبک - شرکت فرش دارکوب امروز میتوانید نقاشی های نقاشان بزرگ و معروف ایرانی را به راحتی به صورت دارچوبک که یک سوم سایز تابلوفرش است را در دکوراسیون منزل خود قرار دهید

 • متون مذهبی

  نخ و نقشه دارچوبک - شرکت فرش دارکوب امروز میتوانید متون مذهبی را به راحتی به صورت دارچوبک در دکوراسیون منزل خود داشته باشید

 • پرنده و حیوان

  نخ و نقشه دارچوبک - شرکت فرش دارکوب امروز میتوانید تصاویر حیوانات و پرندگان را به راحتی به صورت دارچوبک در دکوراسیون منزل خود قرار دهید

 • گل و میوه

  نخ و نقشه دارچوبک  - شرکت فرش دارکوب امروز میتوانید تصاویر گل و میوه مثل گل رز، سبد گل را به راحتی به صورت تابلوفرش در دکوراسیون منزل خود داشته باشید

فیلترهای فعال