فروش انواع نخ و نقشه با قیمت منصفانه

این بسته شامل نخ خامه (پشم یا ابریشم و ابریشم مخلوط) و نقشه عددی بافت است و از طرف شرکت فرش دارکوب امروز از نظر کمی و کیفی تضمین شده است